Budowa i rozbudowa centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

27 stycznia 2017
Autor zdjęcia: Savannah River Site

Duże firmy mogą ubiegać się o dotacje unijne (szczegóły: http://www.strategor.pl/) na dofinansowanie projektów, które związane są z tworzeniem, lub też rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw, która służyć ma prowadzeniu prac w charakterze badawczo-rozwojowym. czytaj dalej

Szybka ścieżka – szansa na rozwój

22 listopada 2016
Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Wzrost zaangażowania przedsiębiorców w działalność rozwojowo-badawczą, przekłada się bezpośrednio na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. W interesie Państwa, zatem jest to stymulować aktywność biznesową poprzez chociażby wspieranie zmian w prawie, czy też poprzez oferowanie dobrych mechanizmów finansowania prac badawczo-rozwojowych. Doskonałym przykładem podejmowania wysiłków, celujących w stymulacje polskich przedsiębiorców, jest zainicjowana przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju Szybka ścieżka. czytaj dalej

Wspieranie działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw

22 sierpnia 2016
Autor zdjęcia: Ray_LAC

Niezmiennie od wielu lat, niesłabnącym zainteresowaniem wśród naszych rodzimych przedsiębiorców, cieszą się programy, które dedykowane są przede wszystkim działalności inwestycyjnej. Są to zwłaszcza programy, gdzie udzielane dofinansowanie obejmuje budowę, albo rozbudowę na przykład hali produkcyjno-magazynowej, czy też zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń niezbędnych firmie, która zamierza się rozwijać. czytaj dalej

Szybka ścieżka – co zrobić, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania?

22 maja 2016
Autor zdjęcia: Nestlé

Szybka ścieżka jest konkursem (kilka słów więcej w temacie również tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/), którym zainteresowanych jest wielu przedsiębiorców i badaczy z różnych sektorów nauki i gospodarki. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy projekt ma szanse na uzyskanie dofinansowania. czytaj dalej

Poddziałanie Badania na rynek

7 marca 2016
Autor zdjęcia: SandiaLabs

Wsparcie udzielane w ramach poddziałania Badania na rynek, adresowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających, a także rozwijających swoją działalność w sektorze B+R (szczegóły: http://www.strategor.pl/). Poddziałanie to, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój, będzie dotyczyło między innymi nowopowstałych przedsiębiorstw, upoważnionych do możliwości skorzystania z dotacji nawet w przypadku, gdy ich projekty badawcze znajdują się dopiero w fazie zalążkowej i działają w sektorach uznawanych za zaawansowane technologicznie. Wsparcie w ramach Badania na rynek nakierunkowane jest także na projekty badawczo-wdrożeniowe, które zmierzają do komercjalizacji wyników, a realizowane są przez przedsiębiorców pozostających we współpracy z instytucjami typu B+R. Warunkiem niezbędnym w ich realizacji jest jednak finansowy udział partnerów gospodarczych. czytaj dalej

Plan gospodarki niskoemisyjnej – jakie są korzyści z jego opracowywania?

20 lutego 2016
Autor zdjęcia: Kevin.Fai

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, którego znaczenie jest nieocenione posiada, więc status dokumentu strategicznego. Jest to znaczący krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, do której dąży nasz kraj. czytaj dalej

← Previous Page